I listan här under så hittas alla försäljare som har anmält sej till Årets Loppisrace i Sundom 2022.
Listan är sorterad enligt försäljningsplatsens nummer ex 01 osv och länkarna till höger (Here WeGo & Google Maps) kan med fördel användas för navigering ex i telefonen.

Om vill se en karta med alla försäljare så hittas den genom att klicka här


Uppdaterat 10.09.2022


Om ni hittar felaktiga uppgifter -> sundom@loppisrace.fi