Karta

Kartan kommer att öppnas senare !

Om du inte ännu har anmält dej så går det bra ännu ->(30.08.2020)
Funderar du över något så tag kontakt på e-post

sundom@loppisrace.fi