Loppisrace 2023

Röda siffror/platser = Flera Försäljare | Punaisia Numeroita = Monta Myyjää
Platser / Paikkoja: 03,06,07,09,19,30,35 
OBS! 5-6 Försäljare på plats nr 03 (Näsethamn) | HUOM! 5-6 Myjiää paikka nro 03 (Näsetinsatama)


-> Karta & Lista på försäljare (Bla Here & Openstreatmap)
-> Google Maps OBS! på försök 2023
OBS! På Google Maps kartan är Platserna 08,09,11,13,14,22,23 & 36 inte exakta


-> Bra att veta
-> Parkering

E-post sundom@loppisrace.fi