Parkering

Ta gärna en titt på kartan och planera din rutt på förhand.

Parkera på fotbollsplanens parkering eller på respektive försäljares gård!
Var noga med att se till att trafiken kan löpa smidigt.

Om det finns många försäljare inom samma område är det en bra idé att vandra till fots eller med cykel mellan gårdarna.

Visa hänsyn och parkera inte längs landsvägen eller på andras gårdar eller gårdsvägar!